Imate probleme z delodajalcem?

Ne veste, koga vprašati, če ravna zakonito in kakšne so vaše možnosti?

Enostranska odredba dopusta?

Vam je bila vročena odpoved?

Se vam dogaja mobing na delovnem mestu?

Ne veste, če lahko date odpoved ali če vam pripada odškodnina?

Zato smo tukaj mi 

Naj vam naši pravni strokovnjaki pomagajo takoj!

Prva preverba primera je brezplačna!

Vaše vprašanje bo posredovano pravniku in v pisnem odgovoru na vaš e-mail boste prejeli prvo pravno mnenje za vaše vprašanje s predlogom ukrepa ali navedbo ustreznega pravnega vira.

Naša ponudba

Pregled dokumentacije in primera ter pravni nasvet

Pravno mnenje na podlagi predložene dokumentacije in opisa situacije.

Aktualno

Začasno denarno nadomestilo

Osebe, ki niso upravičene do nadomestila za brezposelnost ter so do dne 13. 3. dalje izgubile zaposlitev zaradi odpovedi iz poslovnega razloga ali zaradi poteka časa, so upravičene do mesečnega denarnega nadomestila v višini 513,64 EUR bruto.

Nadomestilo se uveljavlja pri Zavodu RS za zaposlovanje z vlogo, oddano v času trajanja začasnih ukrepov, najkasneje do 31. 5. 2020.

 

Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence

 

Dne 11. 4. 2020 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)

 

(Uradni list RS, št. 49, z dne 10. 4. 2020), ki ureja enkratni solidarnostni dodatek, do katerega so upravičeni upokojenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so uživalci pokojnin, katerih pokojnina znaša 700,00 EUR ali manj ter prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so brezposelne osebe in imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

 

Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence se izplača v naslednjih zneskih:

 • prejemniku pokojnine v znesku do 500,00 EUR, se enkratni solidarnostni dodatek izplača v višini 300,00 EUR,
 • prejemniku pokojnine v znesku od 500,01 do 600,00 EUR, se enkratni solidarnostni dodatek izplača v višini 230,00 EUR in
 • prejemniku pokojnine v znesku od 600,01 do 700,00 EUR, se enkratni solidarnostni dodatek za upokojence izplača v višini 130,00 EUR.

 

Od enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence se ne plača niti dohodnina niti prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence so upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni z dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v RS. Nadomestilo iz invalidskega zavarovanja se v teh primerih preračuna na polni delovni čas, enkratni solidarnostni dodatek pa se jim prizna ob upoštevanju preračunanega nadomestila in predvidenih zneskov v sorazmernem delu, ki je odvisen od obsega krajšega delovnega časa, za katerega prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja. Pri določitvi višine enkratnega solidarnostnega dodatka se upošteva višina nadomestil, ki ga je uživalec prejel v mesecu aprilu.

 

Enkratni solidarnostni dodatki za druge ranljive skupine oseb

 

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka za mesec april 2020. Izplača se skupaj z denarno socialno pomočjo oziroma varstvenim dodatkom za mesec april 2020 v višini 150,00 EUR.

 

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150,00 EUR se do 1. 6. 2020 izplača študentom s stalnim prebivališčem v RS, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v RS in na dan 13. 3. 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17., in 25. člena ZPIZ-2.

 

Od enkratnega solidarnostnega dodatka za druge ranljive skupine se ne plača dohodnina.

 

Do konca epidemije se poveča znesek dodatka za velike družine, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice, in sicer za 100,00 EUR za družino s tremi otroki in za 200,00 EUR za družino s štirimi ali več otroki. Znesek 30 EUR za otroka prejme eden od staršev ali druga oseba za vsakega otroka, za katerega je upravičen do otroškega dodatka v 1. do 6. dohodkovnem razredu, pri čemer do tega dodatka ni upravičen eden od staršev ali druga oseba, ki je upravičen do povečanega zneska dodatka za veliko družino.

 

Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150,00 EUR so tudi:

 1. družinski pomočniki;
 2. upravičenci do starševskega dodatka, za mesec april;
 3. upravičenci do dodatka za nego otroka po zakonu, za otroka za mesec april;
 4. upravičenci do materinskega oziroma starševskega nadomestila, v višini minimalne plače ali v višini
  pod minimalno plačo za mesec april;
 5. upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po zakonu, ki ureja
  starševsko varstvo in družinske prejemke, za mesec april;
 6. upravičenci do nadomestila po 5. in 8. členu Zakona o socialnem vključevanju
  invalidov (Uradni list RS, št. 30/18);
 7. upravičenci po zakonu, ki ureja vojne veterane, ki prejemajo veteranski dodatek kot edini prejemek;
 8. upravičenci po zakonu, ki ureja vojne invalide, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek.

DELOVNO PRAVO ZA ZAPOSLENE OSEBE IN CORONAVIRUS

Ali vam je delodajalec vročil odpoved iz poslovnih razlogov zaradi pomanjkanja dela, kot posledica epidemije Coronavirusa?

 

Ne veste ali je odpoved zakonita?

 

Vas je delodajalec napotil na čakanje za delo doma?

 

Ali ste prejeli plačilno listo in menite, da ta ni pravilna in zakonita glede na spremenjeno zakonodajo o minimalni plači?

 

Ali vam je delodajalec samovoljno znižal plačo?

PRAVO POTROŠNIKOV

Ali so vam odpovedali let zaradi Coronavirusa?

 

Ali ste ostali brez zasluženega dopusta?

 

Ne veste ali vaše zavarovanje krije odpoved turističnega aranžmaja?

 

Ne veste ali vam zaradi vaše izgube pripada kakšna odškodnina?

Odpoved turističnih aranžmajev

Mnenja strank

Zelo hiter odziv, prave in preverjene info…to pa zdaj največ rabimo. Vsem veliko zdravja želim.

Jelena

Hvala vam… Res ste ob pravem času na pravem mestu.
Takojšnja pomoč in odgovori.
Priporočam. Hvala vam.

Suzana

Hiter odziv, super svetovanje, jasna pojasnila. Odlično, priporočam

Barbara

Super ažurni s konkretnimi odgovori.

Alida

super hitri, priporocam vsem, hvala

Leja

Zelo hiter odziv, hvala za odgovor.
Priporočam.

Katarina

Hiter jasen odgovor hvala vam

Irena

Zelo zadovoljna s hitrim odgovorom, skratka nad pričakovanim, toplo priporočam!

Tatjana

Hiter odgovor. Hvala za pomoč.

Nina

Korektni, hitri in odgovori napisani tako, da jih vsi razumemo

Sandra

Takoj ugodno pridobil potrebne informacije, ko me je šef odpustil in ni želel izplačati odpravnine!

Marko

Zelo ažurni, informacije na pravem mestu

Rebeka

Naj vam naši pravniki pomagajo zdaj!

Preverimo vaš primer

1 Step 1

Vaše vprašanje bo posredovano pravniku in v pisnem odgovoru na vaš e-mail boste prejeli prvo pravno mnenje za vaše vprašanje s predlogom ukrepa ali navedbo ustreznega pravnega vira.

Spoštujemo vašo zasebnost
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Naša ponudba

Pregled dokumentacije in primera ter pravni nasvet

Pravno mnenje na podlagi predložene dokumentacije in opisa situacije.

Ste delodajalec in ne veste, kaj storiti?

Tudi vam nudimo brezplačno prvo preverbo primera!